Inlägg oktober 2013

 

2013-10-31 (be)

Vad skall man säga om detta? 

 Kom ihåg detta namn: Amira Willighagen. 

2013-10-29 (bd)

Förutom att den marina katastrofen med Mars (Makalös) har viss anknytning till Torpa Stenhus(via Gustav Vasa) berättade Pehr Zethelius att händelserna med Kronan ett hundra år senare har en direkt koppling till Torpa Stenhus.

Kronan, som var ca 25-30 % större än Mars (dubbelt så stor som Wasa), togs i bruk 1672. 1676 kantrade, exploderade och sjönk regalskeppet Kronan under en drabbning mellan den svenska och den förenade dansk-holländska flottan. Skeppet kantrade i den hårda sydvästvinden när man skulle vända mot fienden, sannolikt beroende på att man minskat för lite på seglen. Mer än 800personer, däribland kaptenen omkom.

I Kungasalen på Torpa Stenhus, hänger porträttet på Gustav Otto Stenbock. GOS blev 1664 riksamiral, utan att ha någon erfarenhet av båtar eller sjöslag. Han var alltså ytterst ansvarig för flottan och kriget mot Danmark-Holland. GOS följde tydligen lagen om inte anställa någon underordnad som kunde mer än han själv, varav den katastrofala följden för dåtidens kanske största krigsfartyg Kronan, och för den skull resten av svenska flottans dåliga resultat. Efter dessa händelser ställdes GOS inför krigsrätt och suspenderades och avkrävdes skadestånd.

Kalmar museum finns en utställning om Kronan, med fynd och historiebeskrivning.

 

2013-10-27 (bc)

Med anledning av vår resa till Torpa Stenhus och anknytningen till Gustav Vasa vill jag lägga till denna historia. Gustavs stridigheter med Danmark övertogs av Gustavs son Erik XIV vid sitt tillträde 1560. På sjösidan byggdes det på båda sidor krigsfartyg för fullt.

På Västerviks Museum visas fynd från ett av dem, MARS (Makalös), ett krigsfartyg som sjösattes 1564. (Mars var en och en halv gång så stor som Wasa, som byggdes 70 år senare). I sitt första uppdrag deltog Mars i en strid utanför Ölands norra udde den 30-31 maj. På andra dagen gav kaptenen upp, då det hade börjat brinna ombord. Ca 800 – 1000 personer fanns kvar ombord, när fartyget exploderade och sjönk på 75 meters djup. (Hur många som omkommit redan under byggfasen vet man inte). Detta var inte det enda fartyget som sjönk i detta krig, så det fanns tydligen gott om pengar att bygga fartyg för och gott om folk att bemanna dem med.

Ur Wikipedia: ” Svenska folket skyllde Mars olycka på den förbannelse som vilade över fartyget enär dess kanoner var gjutna av kyrkklockor som kung Gustav Vasa beslagtagit”.

Bilden är ett montage av ca 6000 bilder som tagits av dykarteamet, på 75 meters djup.

Uppgifterna är från museet och ur Wikipedia.

2013-10-25 (bb)

Med anledning av att det är dags för Halloween, (från facebook)

2013-10-23 (ba)

En höstpromenad i Gunnebo.

2013-10-22 (aö)

När man nått en viss mognad och inte behöver bevisa något inför sig själv eller andra blir denna gamla sanning tydlig.

2013-10-19 (aä)

Vid en annan av Hittaut:s checkpoints såg Claes Green ett fiskgjusebo och fiskgjusar som kretsade runt boet. Claes lyckades få denna fina bild av fiskgjusen. En riktigt professionell bild och naturligtvis en underbar naturupplevelse.

 

2013-10-18 (aå)

På sina utflykter i skogen för att hitta lämpliga ”checkpoints” såg Claes Green denna hackspett. Han skyndade hem och hämtade kameran, och fågeln satt kvar så att Claes kunde få till denna bild. Väl hemma konstaterade Inger: ” Hackspetten har skapat en ”kottesmedja”, dvs kilat fast en kotte för att enklare sitta och och hacka fram och mumsa på fröna.”  Inte underligt att hackspetten satt kvar!

 

2013-10-17 (az)

Vi var på Flyinge för att titta efter storkar. De var inte hemma för tillfället, men denna jätteticka drog till sig blicken. Påminde något om en jättelik Schweizisk chokladtårta.  Med närmre en meter i längd och bredd angrep den bokens rötter. Med ytterligare en likadan ticka på motsatt sida så går boken en säker död till mötes.

2013-10-10

Har ni sett filmerna om GÖTA KANAL? På vIKTig-mässan såg jag denna version. Fler filmer om olika platser i Västsverige kan ni få fram genom att scanna av QR-koden och ladda ner appen på denna sida:  http://www.historiensskuggor.se/platser/ 

2013-10-05

På ett seminarium på vIKTig-mässan visades denna bild. Det gäller att använda den nya tekniken på rätt sätt.

2013-09-29

I DI såg jag denna artikel. Dags att sitta miljöriktigt!

Men…

 http://grown-furniture.co.uk/

Annonser