Quick Fix

Jag såg på Facebook detta strålande felsökningsschema.

Ingenjörskonst75980_672089862850004_1440255020_n

Säg de fel som inte kan avhjälpas med 5-56  (alternativt WD-40) eller silvertejp.

Man måste säga att Harry Belafonte hade tur att han inte hade tillgång till denna ”Quick Fix”. Då hade han inte klarat sig så lätt undan.

The President

År 2010 var vi på Nya Zeeland tittade bland annat på ett gigantiskt Kauri-träd, ”Tãne Mahuta”.

Trädet började gro vid tiden för Kristi födelse (eller vid vår tideräknings början, om man så vill). Namnet är maori och betyder ungefär ”Skogens Herre”. Det har dyrkats av Maorierna sedan de kom till Nya Zeeland på 1100-talet. Tyvärr angrips skogen nu av Kauripest, och en kamp pågår nu för att rädda de gamla träden.

5186788344_7e03d9b31a_z

Mer om detta finns på Waipua Forest.

Nu såg jag att National Geographic satt samman ett foto på ett 3 200 år gammalt träd i en nationalpark i Nevada. I parken finns flera stora träd. Alla bär naturligtvis namn efter Amerikanska presidenter, utom detta som rätt och slätt kallas ”The President”. Trädet betraktades länge som det tredje största i parken, men nya mätningar visar att det är bland de största träden på jorden. (Räknat i volym. Det finns ett California redwood-träd som mäter aktningsvärda 116 meter i höjd). ”The President” är 75 meter högt och volymen 1500 kubikmeter. (Tãne Mahutas höjd är 51 meter och volymen 517 kubikmeter).  Fotot är sammansatt av 126 foton för att få med hela trädet.

NGTHEPRESIDENTsnow-tree-645x1708

Dessa träd bör ge oss en tankeställare, när vi grämer oss för att vunnit Silvermedaljer i stället för Guldmedaljer på OS.

PS 2015-10-03

De tio största träden

DS

Mörker

PS 2016-03-19. För 45:e gången, Nordkorea bäst i Earth Hour-land. se nedan

Från solsken till TOTALT nattsvart mörker.

Denna rubrik kunde man läsa på dubbelt uppslag på sportsidan i dagens GP. Orsaken till det nattsvarta mörkret var att en svensk kille tagit en allergitablett för mycket.

Rubriken skulle möjligen kunna vara tillämplig på Nordkorea. Kolla bara denna bild på Korea i dagsljus.

NordKoreaarticle-2566606-1BC964D700000578-138_964x813

Och jämför med denna nattliga satellitbild.  Kim Jong-un håller sina 24 miljoner undersåtar också i ett bokstavligt mörker.

NordKoreaISS038-E-038300

Eller för att travestera Arne Hegerfors: Det ser mörkt ut i Nord Korea. Eller är Kim Jong-un en föregångare när det gäller energibesparing?

Bilder och data från NASA Earth Observatory. Bilderna tagna från ISS.

PS 2016-03-19. För 45:e gången, Nordkorea bäst i Earth Hour-land.

Se länk.

Flammy

Hanna och Gustav har varit på brandstationen i Öjersjö med förskolan.

De fick lära sig vad man gör när det börjar brinna och vad man behöver ha hemma, som brandsläckare, brandvarnare, och brandfilt. Ja Gustav fick släcka en brinnande docka med brandfilten.

Hanna vet vilket nummer man skall ringa när det brinner.

112

Kolla gärna FLAMMYS BRANDSKOLA, så enkel att ett barn klarar den:)

Gaia

Hur gammal är Jorden?

KelvinHuxley1408

Under långa tider (miljarder år) var jordens ålder ointressant. Med den judisk-kristna traditionen fick tiden en början och ett slut, Skapelsen och Domedagen. Frågan blev då en rent religiös angelägenhet.

År 162 proklamerade den sjätte biskopen av Antiokia, en herre vid namn Theophilus, att skapelsen inträffat 5 698 år tidigare. Detta efter att han lusläst bibeln.

År 1642 kom teologen John Lightfoot från Cambridge fram till att skapelsen inträffade år 3 928 före vår tideräknings början.

Strax därefter preciserade Biskop Ussher av Armagh, på Irland, skapelsen till kvällen före den 23 oktober år 4004 före vår tideräknings början.

I början av 1700-talet var även Isac Newton intresserad av frågan, men han var mer intresserad av framtiden och förutspådde att världen kommer att gå under år 2060.

Sedan 1700-talet har geologer tvivlat på teologernas tideräkning och hävdat en mycket längre existens.

1800-talets mitt beräknade Kelvin med hjälp av temperaturgradienter i jordskorpan, jorden till 100 miljoner år. Geologerna var inte nöjda med detta, utan hävdade en ännu längre period.

Biologerna, som trodde på utvecklingsläran ansåg att evolutionen krävde mycket längre period än 100 miljoner år. I slutet av 1800-talet hävdade biologen Thomas Henry Huxley, en ivrig förespråkare för evolutionsteorin, att jorden måste vara 3 miljarder år.

År 1896 upptäckets radioaktiviteten, varvid man med kunskap om halveringstider kunde räkna baklänges. År 1904 kunde Ernest Rutherford därmed konstatera att en bit uranmalm han höll i handen var minst 700 miljoner år.

 I dag anses jorden ha bildats för ungefär 4,5 miljarder år sedan. Kommer folk att le åt denna uppgift om hundra år? (Om nu inte jorden förgås år 2060).

I USA finns dock starka krafter som vidhåller skapelsen enligt biskop Usshers uppfattning. Kent Hovind från Florida har under många år turnerat med föredrag där han ”med vetenskapens hjälp bevisar” att jorden skapades av Gud för runt 6 000 år sedan.

Som komplement till detta kan man ju nämna en undersökning av amerikanernas uppfattning om vetenskap, gjord av en seriös amerikansk vetenskaplig myndighet.

Denna har och kommit fram till några för oss förvånande resultat.

  1. 25 % av amerikanerna tror inte att jorden cirkulerar runt solen.
  2. Mindre än 48 % av amerikanerna vet att människan har utvecklats ur tidigare djurarter.
  3. Enbart 55 % av amerikanerna vet att ”Astrologi” inte är en vetenskap. (Motsvarande i Kina är 92 %).

Det värsta med undersökningen, som utförts vartannat år sedan 90-talet, är att resultaten ur vetenskaplig synpunkt blir sämre. Detta i en nation som skapat majoriteten av alla Nobelpristagare.

Uppgifterna om jordens ålder är en sammanfattning av en artikel i Ny Teknik, som i sin tur är en sammanfattning av boken ”Brilliant Blunders”, Mario Livio, och Hovinds föredrag på Youtube. 

För den som tar  tiden att titta på Hovinds video, är resultaten av undersökningen trots allt inte förvånande.

Uppgifter om amerikanernas kunskap om vetenskap kommer från en artikel i mail online.