Till den som inte är dement

Alzheimerfonden bjöd den 28 mars på en fullmatad föreläsningskväll med fem mycket kvalificerade föreläsare.

Föreläsare

Charlotta Thunborg, KI, Sebastian Palmqvist, SU, Hanna Karlsson, ung anhörig, Annelie Neuman, Borås, Ingmar Skoog, GU, se referat nedan.

Men först några siffror

 • I världen lever 47 miljoner människor med en demenssjukdom.
 • Prognosen för 2030 är 75 miljoner och för 2050, 131 miljoner.
 • I Sverige har 150 000  personer en demensdiagnos till en samhällskostnad av 63 miljarder.
 • År 2050 beräknas antalet ha ökat till 250 000 till en kostnad av 150 miljarder.

Andelen personer med demens i olika åldersgrupper ger en dyster bild.

 • Vid 65 års ålder är 1-2 % demenssjuka.
 • Vid 80 års ålder motsvaras det av 20 %.
 • Vid 90 till 95-årsålder är 40-50 % demenssjuka.

Lägg därtill att 2017 var antalet personer i Sverige över 80 år 500 000. År 2027 motsvaras detta av 750 000.

Det botar föga att jämföra pest och kolera, men detta ger en aning om behandlingssituationen.

 • 7 av 10 cancerpatienter kan botas/överleva.
 • 0 av 10 demenssjuka botas.

Sjukdommen (-arnas) orsak/förlopp/verkan är man klar över, men botemedel saknas.

Detta för tankarna till den nyligen indragna medicinen mot demens.

Sebastian Palmqvist förklarade att medicinen fungerade som tänkt på hjärnan, men den gav inte patienten motsvarande förbättring av livsvillkoren.

Eller som Henrik Zetterberg uttryckte det i dagens GP:

Med denna situation i åtanke ägnades två av föredragen möjligheten att förebygga demens.

Detta kokade ner i följande punkter, som gärna skall påbörjas redan i ungdomsåren.

 • Begränsad alkoholkonsumtion
 • Avstå från rökning
 • Ät balanserat och välkomponerat
 • Regelbunden fysisk aktivitet, motionera så att du håller vikten och undviker övervikt, undviker högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker.
 • Utmana hjärnan och var mentalt och socialt aktiv.
 • Högre utbildning
 • God sömn

Spelteori

Ingmar Skoog, GU presenterade en ”spelteori”. All forskning samlas i statistik. Patienterna är enskilda individer. Så även om man samlar vinstlotter genom ett sunt leverne, så kan man vid dragningen likväl dra en nitlott. Liksom det omvända: Ett osunt leverne behöver inte resultera i demens.

Föredragen

Charlotta Thunborg beskrev det arbete som pågår på KI för att med systemmatik förbättra livsvillkoren för dementa. hon visade ett 25-tal OH.


Charlotta Thunborg påpekade att endast 1 % av fallen beror på ärftlighet.

Detta koncept håller man på att lansera världen över.

Sebastian Palmqvist kommer i vår tilldelas Drottning Silvias pris till unga forskare. Han visade hur ovannämnda medicin verkligen rensade i hjärnan, men patienternas förmågor återvände inte. Forskningen går nu ut på att finna bättre diagnosmetoder, så att behandlingen kan starta tidigare. Diagnosmetoderna på universitetsnivå är i dag bra, men dyra. Diagnosmetoderna på vårdcentralerna är fortfarande mycket enkla. Han visade ett trettiotal OH.

Ett enkelt blodprov som ger stor träffsäkerhet.
Tau PET kameran visar tydligt angrepp.
En mobilapp kan ge tidig diagnos.
Målbilden

Hanna Karlsson berättade om hur hon blev ”mamma” till sin mamma. Hon och hennes syster, (båda runt 20 år gamla) fick ”sätta livet på vänt”.

Annelie Neuman gav enkla raka tips på hur man bemöter en dement person.

Ingmar Skoog beskrev de omfattande studier som pågått på GU under många år och som ger ett viktigt underlag. H70, H85, 95+, mfl. För varje deltagare har gjorts en mycket omfattande allmän undersökning. IS visade ett 70-tal OH. Här följer ett urval.

Ett hundratal olika sjukdomar, alla med samma resultat.
Inget är entydigt.
Livets lotteri.
Kan man själv påverka.
Behöver man hjälp att påverka.
OK!
Taget!
Det ser ju inte ut att vara tråkigt att förebygga!
Något att tänka på för barnbarnen?

Kontentan av föredragen är:

dav

Till Alzheimerfonden

Tidigare inlägg på samma tema: TRÄNA FÖR DIN HJÄRNA

Annonser

Psst – det ÄR skillnad…

…på flickors och pojkars hjärnor. Och denna skillnad utvecklas redan i fosterstadiet. Om nu någon trodde något annat.

Professor Moriah Thomason, från New York University Langone, har scannat 118 foster och konstaterat att skillnaden mellan flickor och pojkar är biologisk.

Länk till artikel MaiiOnline

Detta framgår ju också av inlägget Hjärnaktivitet.

Höj rösträttsåldern – hjärnan är inte utvecklad förrän vid 30 års ålder.

Hävdar Professor Peter Jones, från Cambridge University.

Länk till artikel i MailOnline

Men utvecklingen går olika fort! Kvinnors hjärnor är 3.8 år yngre än männens!

Detta har forskare på ”The Washington University School of Medicine” kommit fram till genom att skannat 205 hjärnor, i åldern 20-82 år.

Och vad skall man då använda denna kunskap till?

Dr Goyal säger: ”- Det är inte det att männens hjärna åldras fortare. Mer då att den når vuxen ålder ca tre år tidigare än kvinnornas. Och att detta kvarstår för resten av livet”. Och fortsätter: ”- Vi vet dock inte vad detta betyder…”

Forskarna skall nu sätta ihop en grupp för att se om de personer som ser ut att ha en yngre hjärna har mindre risk att få problem med tankeförmågan.

Men hav tröst! Forskarna har konstaterat att nya hjärnceller växer till i hippocampus efter studie av 43-97 åringars hjärnor.

Enligt en artikel i MailOnline.

Ja hjärnforskning är verkligen inte någon enkel vetenskap.

Lättare då att ironisera och dra egna slutsatser om resultatet av forskningen. Fältet är fritt !Rekordförsök

På dagen 55 år sedan Jonny Nilsson vann olympiskt guld på 10 000 meter.

Med ett års förberedelser och nyslipade skridskor tänkte jag testa tiden på 10.000 meter.

Åby Bandybana 2019-02-07

Redan efter ett par varv kände jag att det inte skulle bli något rekord. Ismakarna hade misslyckats totalt med underlaget. Isen kändes som margarin och dessutom blåste det motvind på båda långsidorna. Men att ge upp fanns ju inte på kartan, så efter 57:38 var milen avklarad. Så ni förstår vilka vidriga förhållanden det var. (Jonnys tid i Innsbruck var 15.50,1).

Jonny gav oss alla, då det begav sig, härliga stunder framför radion, då vi spänt följde varvtiderna. I dag kunde jag läsa att Jonny går sin tuffaste match hittills. Och jag är åter åskådare utan att kunna påverka kampen. Men önskar att jag kunde heja fram honom till en seger.

Och jag inser att det är en ynnest att kunna ge mig ut och åka skridskor. Och att det i brist på sjöis finns en nyspolad bana att åka på.

Träna för din hjärna

Vill du bli mer stresstålig, må bättre, förbättra ditt minne och bli mer kreativ och intelligent? Den moderna hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. Ta dig tid att titta sju minuter på videon – för då kan du inte sluta förrän videon är slut!

 

 

Dagens stavgång startade i hällande regn och slutade med strålande solsken.

Under promenaden berättade Claes om ett inspirerande föredrag om vad rask promenad tre gånger i veckan kan göra för din hjärna. Föredraget finns på Vårdguiden 1177, Kalmar.

Ta dig tid att titta sju minuter på videon – för då kan du inte sluta förrän videon är slut!

Och ett bra sätt att träna är att varje måndag , oavsett väder, gå stavgång med Sjövalla FK under ledning av Inger och Claes Green. Gratis!