Smartare än en…

…rökare!

Kan man väl säga om försöket att låta kråkor städa upp cigarettfimpar i parken enligt en artikel i The Guardian.

 

Kråkstädning

Sex kråkor, som har tränats för att plocka upp skräp, kommer att sättas i tjänst nästa vecka i en fransk nöjespark.

Fåglarna kommer att belönas med lite mat från en automat, varje gång de lämnar skräp i en behållare.

Nu väntar jag på starka protester från LO, då kråkorna inte har något kollektivavtal, utan konkurrerar med oskäliga villkor.

Men framför allt kan jag inte förstå varför inte rökare själva har hjärnor stora nog att förstå att fimpar/filter inte hör hemma i naturen.

Jag har själv noterat att där det finns askkoppar utsatta, så är det ”för långt” att bruka dessa om man är mer än tre meter från en askkopp. Skulle det hjälpa med en godisautomat parallellt med askkoppen?

Annonser

NIMBY

Eller är det detta som kallas rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, lika för alla eller likabehandling?

.

10 miljoner tittare!

På något sätt påminner det mig om när vi i början av 60-talet sjösatte vår segeljulle för första gången.

Genast sa Ingrid: -”Det ser ut som ett hål där framme, det bara forsar in”.

-”Det är en träbåt, den tätnar”, svarade jag som den mer båtvane av oss.

Resultatet var att vi fick sova över i båtskjulet, och ösa med jämna (täta) mellanrum hela natten.  Och på morgonen fick vi hjälp att ta upp båten och konstatera att Ingrid hade rätt. (Och det visade sig också med tiden att det inte var så ovanligt). Det var ett hål, stort som en tändsticksask vid förstäven.

Inte bara havet

PS dag som ovan. Även Al-Shabaab, se nedan

 

Mount Everest hart blivit världens högsta soptipp. Bara i år har över 600 välbetalande klättrare äntrat berget. Och inte har de ork att ta med sig sin utrustning ner från berget.

Världens högsta soptipp.

Brandgula tält, klätterutrustning, tomma gasflaskor, avföring och skräp lämnas av ansvarslösa klättrare. Ansvarslösa mot miljön, mot kommande klättrare och mot de sherpas som kämpar med hålla rent. Och problemet blir bara större ju fler klättrare som kommer.

Man befarar att föroreningarna också skall påverka vattenförsörjningen i dalgångarna.

Se fler förfärliga bilder på MailOnline.

Vad är det med folk? I haven, på stränderna, i skogen, i staden. Ja överallt där man vistas släpper man sin skit? Överallt anser man att någon annan skall städa upp!

Ett lysande exempel på motsatsen är Japan, som efter förlusten lämnade omklädningsrummet renstädat! Och inte bara det, Även fansen på läktaren städade upp eftersig!

JApan

Läs mer på MailOnline.

PS dag som ovan. Även Al-Shabaab.

Al-shabab2

Al-shabab

Även om jag inte sympatiserar med Al-Shabaab, så har de ju förstått detta rätt, enligt MailOnline.

Slutet?

Livets träd, Baobab-trädet, finns i ett 60-tal exemplar i Afrika. Det äldsta trädet har daterats till 2500 år. Frukten, bladen och barken kan användas och trädet har ansetts odödligt.

För inte länge sedan lanserades en tanke om att odla det i större skala för matens skull. Frukten har sex gånger mer C-vitamin än en apelsin och 50% mer kalcium än spenat. Fruktköttet kan ersätta en vanlig fisk/ris-rätt. Av bladen gör man soppa och barken används för rep och korgtillverkning.

Baobabträ

Nu konstateras (NATEGO och MailOnline) att nio av de 13 äldsta träden har dött de senaste tolv åren. Tre av dem var mellan 1100 och 2500 år gamla. Och fem av dem var bland de största i Afrika.

Visserligen var träden gamla, men takten i förfallet är mycket alarmerande. Och inget man åtgärdar i brådrasket.

 

Globalisering

Globaliseringen har medfört ökad levnadsstandard för jordens befolkning. Motsvarande gäller inte för många djurarter, som går mot utrotning. Andra djurarter tar/får chansen att flytta och föröka sig ohejdat i sin nya omgivning. I Australien och Nya Zeeland blev detta tydligt redan då de första européerna anlände.

 

I Florida härjar en svartvit ödla från Argentina.

Tegu Florida tegu-2

Denna hungriga gynnare gillar ägg av alla de sorter, och hotar därmed utrota lokala djurarter. Men den gör även utfall mot katter och hundar. Och ett bett i handen kan jämföras med ett ordentligt hammarslag.

.

Läs mer i Roaring Earth eller TNYT

.

På Kanarieöarna varnar man nu för kalifornisk kungssnok, som förökat sig rekordartat.

Också detta kryp är ett hot mot lokala djurarter. Den är inget hot mot människor, men nog så obehaglig att ha ringlande på stranden.

Kanarieliv hade i september 2017 en artikel om rekord. Situationen är nu än värre.

.

Och här hemma har vi ju Mördarsniglarna.

Och då travesterar jag Hasse Alfredsson:

”Jasså, du tycker att mördarsniglar är ett elände! Jag säger bara: Vänta bara tills hammarhuvudmasken har kommit hit. Då kommer du att vara glad att ha mördarsniglar du!”