Omöjligt…

…Eller STOLLEPROV, som min pappa skulle uttryckt sig.

.

.

 

 

Inte utan att jag tänker denna bild.

Stenmark

.

Men hur jag än tänker kan jag inte se hur det har med försöken att bilda en ny regering i Sverige att göra.

Annonser

Slut på underbetalda jobb???

Åtminstone i pizzabranschen.

Även om det inte är ett enkelt jobb att baka pizza, så är det ett slitsamt och svettigt arbete i värmen från ugnen. Och inte sällan är det troligen underbetalt.

Automationen griper in.

.

Spik i foten

Vad är det för likhet mellan Tage Danielsson och Michael Jackson?

.

 

Jo nu är det klarlagt att även Michael Jackson hade en spik i foten. Åtminstone om man får tro en artikel i MailOnline.

Forskare i Indien har studerat den ikoniska dansen med 45 graders lutning, och kommit fram till att det inte kunnat ske utan att ha hälen på skon förankrad i golvet. Och forskarna varnar också för att försöka kopiera detta då det kan innebära ryggskador.

Varför kunde jag inte bara få fortsätta tro att han upphävde tyngdlagen?

 

 

.

Michel j4C81567E00000578-5753367-image-a-2_1526916044614

MailOnline: Even the strongest of dancers can only maintain a 25 to 30-degree forward tilt from the ankle. Researchers have now warned dancers of replicating the daring dancing of the ‘King of Pop’ as the neurosurgeons warn that copying the dance move could lead to spinal injuries

.

Mer detaljerat

Tänkte inte på det

PS 2018-06-02, Elbilar minskar skatteintäkterna, se nedan

Hypen med el-bilar drar fram som en stormvind. Men är det lösningen? Var kommer elen ifrån? Kan jag köra på bara el från en Norrlandsälv. Och hur mycket naturresurser går åt till alla batterier?

.

Roger Fredriksson, energianalytiker, varnar i Ny Teknik den 22/2, för att euforin över elbilen fått proportioner som påminner om andra dyrköpta misstag.

”Elbilen går på kol och monopol”Johan Lindehag

Han framför några punkter.

”Ny elförbrukning möts med förbränning av tre kilowattimmar kol för att producera en kilowattimme elektricitet”.

” En annan del av helheten är att fråga sig hur hållbar produktionen av batterier och elmotorer är”.

” Kina har i det närmaste monopol på produktion av sällsynta jordartsmetaller”.

”Laddning av elbilar på bred front kräver i många fall en utbyggnad av elnätet… …Nätmonopolet får en ännu större och säkrare intäktsbas”.

”Ytterligare en förbisedd analys är hur nybilspremier och andra subventioner till privatpersoner och företag minskar utrymmet för stöd till kollektiva lösningar som minskar bilåkandet”.

 

Johan Lindehag, Ellevio och Mattias Goldmann, Fores, är inte sena med att svara ( Ny Teknik den 2/3).

”Elbilar drivs förnybart i Sverige – inte med kol”

De utvecklar sitt svar i sex punkter

1. Elbilar drivs förnybart i Sverige – inte med kol.

2. Metaller kan återvinnas.

3. Elnätet är redo.

4. Elbilen är en del av ett hållbart energisystem.

5. Elbilar öppnar för smartare mobilitet.

6. Elbilspremier finansieras med avgifter på smutsiga bilar.

 

Man får väl säga som Di Leva. 

.

Klart är att om det råder osäkerhet här i Sverige, så är den osäkerheten mångfalt större i Kina.

kol kina 2

I en artikel i  Scientific American  med rubriken;

In Coal-Powered China, Electric Car Surge Fuels Fear of Worsening Smog

EVs charged in China produce two to five times as much smog-forming particulate matter and chemicals as gas-engine cars, studies find

BEIJING (Reuters) – Automakers’ latest projections for rapid growth of China’s green car market have added to concerns of worsening smog as the uptake of electric vehicles powered by coal-fired grids races ahead of a switch to cleaner energy.

.

Målet är att ha fem miljoner elbilar på gatorna 2020.

I vissa provinser sker 90 % av all el-framställning med kol. Även sedan de gröna alternativen till kol finns framme, krävs det stor disciplin att enbart ladda bilen när denna är tillgänglig.

Artikeln illustreras av en bild från Shanghai

Captureol kiina

 

Artikeln andas ”det blir sämre innan det blir bättre”, och pekar också ut andra vägar att förbättra luften, som  att förbättra kolkraftverken.

.

Med anknytning till livskvalitet/luftkvalitet, är också denna artikel i  News 55 intressant:

WHO: Miljoner dör av dålig luft

WHO ser det som speciellt oroande att mer än 40 procent av världens människor inte har tillgång till rent bränsle för matlagning. Användningen av smutsigt bränsle för matlagning är en stor källa till luftförorening i hemmen, som uppskattas leda till 3,8 miljoner dödsfall varje år.

.

Vem skall jag tro på?

Det är inte många år sedan som biogas var lösningen på problemet.

Sedan fick man miljöpremie för användning av dieselbilar.

Och nu el-bilar (och cyklar).

Tidigare inlägg med anknytning.

Myten om biomassans förträfflighet.

Utvinning av mineraler för elektronik.

Det skall bli intressant att följa utvecklingen .

 

PS 2018-06-02, Elbilar minskar skatteintäkterna

Magdalena

”I Sverige är drygt 60 procent av bränslekostnaden olika former av skatter. Att fylla en 60 literstank med bensin á 15 kronor litern innebär att man samtidigt tankar in 540 kronor i statskassan. Motsvarande intäkt från ett fullt batteri på 100 kWh är 41 kronor.”

En intäktsförlust som måste kompenseras på något sätt. Troligen inte med besparingar.

Ny Teknik

DS