Rolig statistik

Esther Duflo, Abhijit Banerjee, och Michael Kremer har vunnit Ekonomipriset till Alfred Nobels minne år 2019.

De prisas gemensamt för sitt arbete för att ”mildra fattigdomen”.

Esther Duflo, 46, är den andra kvinnan i historien att vinna Ekonomipriset. Hon är gift med Abhijit Banerjee, 58. (Dina Pengar).

Med tanke på att runt 1 000 000 000 människor jorden runt lever i extrem fattigdom måste det vara ett viktigt och riktigt val av pristagare.

En annan positiv händelse är att University of Washington har beslutat att uppkalla en ny byggnad efter Hans Rosling.

Hans Roslings familj kommenterar detta på UW NEWS.

Härligt att ett viktigt universitet vill hedra Hans Roslings verk.

Samtidigt förvaltar HR:s familj tanken om att sprida kunskap om tillståndet på jordens yta på ett förträffligt sätt i GAPMINDER.

Ett sätt att kunna ta del av detta på ett enkelt sätt, utan att läsa diagram, är DOLLAR STREET. Där kan man med hjälp av 30.000 foton på 264 familjer i 50 olika länder få en uppfattning om hur andra människor har det. TA EN TITT PÅ DENNA.

”Gula faran”

Med anledning av dagens händelse återuppväcks minnet från en lektion i realskolan, för så där 65 år sedan.

Vår lärare i religion, historia och biologi, var en dag mycket allvarlig. Så tog han sats. Lågmält, som om det var något tabu, pratade han om hur ”de gula” skulle komma att ta över jorden. Han jämförde med vetet, som kan klara sig var som helst. Jag tror inte att vi var särskilt mottagliga för hans tankar. Men att det berörde honom mycket förstod vi. Och inte har jag heller vidare tänkt på det sedan dess. Jag ser nu att dessa tankar uppstod redan i början av 1900-talet.

Om man nu tittar på dagens befolkning framträder denna bild.

Lite förvånande är jordens 7 miljarder invånare är fördelade på detta sätt, med tanke på den höga svansföring vi har.

Och år 2100, då befolkningen ökat till 11 miljarder, kan det se ut på detta sätt.

Det som vi kallar ”väst” är då 8 % av befolkningen. Och Europa i sig själv är en liten, liten minoritet i det stora hela. Det krävs nog en hel del tankeverksamhet för att Europa i det läget skall ha någon relevans för de övriga. Annars kan det ju utvecklas så att resten av världen bara kommer hit som turister för att titta på ”hur det var förr”. Eller är det så att detta redan har hänt?

Bilderna på befolkningen är från Gapminder.

Ca 1 000 000 000

Ännu en strålande graf.

Människorna som lever i absolut fattigdom på jorden har minskat från 85 % till 12 %. Strålande MEN:

På grund av befolkningsökningen så lever fortfarande ca 1 000 000 000 människor i största armod jorden över.

En rejäl ”utmaning” för FN att utrota detta tillstånd till 2030. Det kan inte ske utan ekonomisk tillväxt. Det krävs tillgång till vatten, elektricitet, gas, infrastruktur och arbetstillfällen. Men inte heller utan massiva insatser på utbildning, hälsa och personlig utveckling.

Se den fantastiska videon från 2015, fortfarande aktuell i högsta grad. Gapminder – Dont Panic

Vad jag saknar Hans Rosling

Tänk, för bara några år sedan gick alla kurvor åt rätt håll.

  • Barnafödandet gick nedåt.
  • 80 % av alla barn blev vaccinerade.
Därmed har barnadödligheten gått nedåt och medellivslängden ökat.
  • .Flickor fick näst intill lika mycket utbildning som pojkar.
  • Skillnaden mellan fattiga och rika krympte och alla fick det bättre ekonomiskt.
  • Antal personer som omkom i krig och naturkatastrofer minskade drastiskt.

Och dessa framgångar beror på en ekonomisk utveckling. Somliga kallar det tillväxt.

Ja man skulle kunna sammanfatta det som mina söner säger: ”Pappa, ingenting var bättre förr”.

Diagrammen är baserade på fakta. Fakta som allt för många inte är medvetna om. Speciellt inte journalister, dokumentärfilmare och politiker. Ja inte ens FN:s makthavare själva har ett grepp om hur världen utvecklats.

Till dessa hör Skavlan, som inte ens ville lyssna på Steven Pinker. Han förminskade honom genom att prata om hans hår och vad folk tyckte om honom och hans fru. Och när Steven Pinker mycket summariskt fick fram sitt budskap, bollade Skavlan snabbt över till Michael Moore, som fick avfärda dessa fakta som lögn.

Tack och lov lever Hans Roslings verk kvar och förvaltas av Ola Rosling och Gapminder.

Tack Ola, fortsätt kämpa på mot okunskapen.

Diagrammen är tagna ur dessa båda videor.

Läskunnighet = ökad livslängd

Läs mer  – bli äldre. Nej så var det inte riktigt. I söndagens morgonprogram hävdade Morgan att det var läskunnigheten som fördubblat medellivslängden de senaste två hundra åren.

Den första reaktionen var : Skitsnack. Det är ju läkekonsten med barnadödlighetens minskning, minskning av fattigdom och svält, samt teknikutvecklingen, med maskiner och hjälpmedel, som i sin tur förbättrat arbetsförhållandena, som också ökat livslängden.

Men som vanligt är det ju bra att tänka en gång till.  Det är klart att utvecklingen inom vetenskap, (medicin och teknik) är beroende av läskunnighet. Ju fler som kan läsa dess bättre samhällsutveckling.

Livslängdens utveckling under de senaste århundradena framgår av :

”The Visual History of Global Health”

.

livslangd

På denna sida kan man se utvecklingen år för år och för valfritt land. Man lägger till Sverige genom att klicka Add country, och för tydlighets skull kan man ta bort länder som är ointressanta för stunden.

Och i världen finns 60 miljoner flyktingar, varav 30 miljoner är under 18 år! Av dessa är det sällsynt med adekvat skolgång. Vad kommer detta att medföra för medellivslängden/samhällsutvecklingen?

Grafen är också intressant, nu när man pratar om att höja pensionsåldern och pensionerna. För att inte tala om när man skall dimensionera äldrevården mm.

Tack Johan, Hans och Alice

Om man skall tacka Terese för ett underbart vinterprat, så måste man väl i rättvisans namn också tacka Johan, Hans och Alice.

.

Johan Rockströms

vinterprat var inte upplyftande, så jag undrar hur många som orkade lyssna till slutet. Han sa sådant man inte vill höra. Huvudordet var resiliens. (Resiliens betyder ordagrant förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar, enligt Wikipedia). Och huvudfrågan var:  ”Kommer vi hinna i tid?” 

Jag vill inte veta svaret på frågan, och kommer inte heller att få reda på det. Lugnande?

(Lyssna på Johan Rockströms Vinterprat här).

.

Hans Rosling

är en av mina favoriter. Klarsynt och optimistisk. Intressant att höra om hur Ebolautbrottet stoppades. Men anade jag en besvikelse och oro över att antalet fattiga i världen och antal barn som inte går i skolan har planat ut och inte längre sjunker?

(Lyssna på Hans Roslings Vinterprat här).

.

Alice Teodorescu

ägnade programmet att tala om kärlek. Jag har meddelat Alice att numera behöver jag inte försöka skriva ner mina tankar om politik, jag kan bara läsa GP:s andrasida så får jag dem formulerade för mig.

Inte kunde jag tro att denna 31-åring även skulle kunna formulera mina konservativa tankar om kärlek.

(Lyssna på hennes Vinterprat här).

.

Tack Johan, Hans och Alice.

.