Vem skall man tro på?

PS 2018-09-14, Mer om ineffektiv klimatplakatpolitik, se nedan

PS 2081-09-13, Havsisen i Arktis håller ställningarna trots het sommar, se nedan

PS 2018.09-09 Lögner beträffande plastpåsar i Sverige, se mer nedan

Vi har bara en planet. Vi måste rädda den. Eller är det att ha en allt för stor tilltro till vår egna förmåga?

Lars Bern sammanfattar i en video sin syn på klimatförändringarna. Är han en klimatförnekare?

 

.

På mig gör han ett sansat intryck. Och väcker en mängd frågor.

Var skogsdöden inte ett resultat av miljöförstöring/försurning?

Var inte säldöden orsakad av människohandlingar?

Är Ozonlagrets pulserande inte beroende av utsläpp utan av solen?

Är klimatförändringarna en del av naturliga variationer?

Klimat 1

Är det naturliga tillståndet på jorden istid, med ”kortare” varma perioder? Som den vi är inne i nu.

Klimat 2

Är det sant att isen på nordpolen har ökat de senaste 15 åren?

Klimat 3

Kommer inte havets yta att stiga flera meter?

Är isbjörnarna inte hotade av klimatförändringarna utan av jakten?

Ökar inte antalet orkaner?

Klimat 5

Breder inte öknarna ut sig på jorden, utan tvärt om växer de igen?

Ja, många frågor blir det, så vem skall man tro på?

Isabella Lövin eller Lars Bern.

Kan nedanstående video vara till någon hjälp i valet dem emellan (Obs beträffande klimatfrågan)?

.

Och ett vet jag, inte blir klimatet bättre av att ungar skolstrejkar.

Tro nu inte att jag inte förstår att vi måste göra något åt de stora koncentrerade hälsovådliga utsläpp som sker i tätbefolkade områden, antingen det är från vedeldade eldstäder eller fossildrivna kraftverk och fordon.

 

PS 2081-09-13, Havsisen i Arktis håller ställningarna trots het sommar, 

En artikel i Ny Teknik bekräftar att havsisen i Arktis inte minskar.

 

PS 2018.09-09 Lögner beträffande plastpåsar i Sverige

LÖGNEN OM MICROPLASTER

REBECCA WEIDMO UVELL bvelyser MP:s fjanteri med sugrör och plastpåsar.

Sedan är det uppenbart att vi inte skall slösa på jordens resurser. Lika uppenbart som att vi skall hålla rent i naturen och inte skall dumpa avfall.

DS

PS 2018-09-14, Mer om ineffektiv klimatplakatpolitik

KLIMATFONDEN OCH MILJARDERNA

DS

Inte bara havet

PS dag som ovan. Även Al-Shabaab, se nedan

 

Mount Everest hart blivit världens högsta soptipp. Bara i år har över 600 välbetalande klättrare äntrat berget. Och inte har de ork att ta med sig sin utrustning ner från berget.

Världens högsta soptipp.

Brandgula tält, klätterutrustning, tomma gasflaskor, avföring och skräp lämnas av ansvarslösa klättrare. Ansvarslösa mot miljön, mot kommande klättrare och mot de sherpas som kämpar med hålla rent. Och problemet blir bara större ju fler klättrare som kommer.

Man befarar att föroreningarna också skall påverka vattenförsörjningen i dalgångarna.

Se fler förfärliga bilder på MailOnline.

Vad är det med folk? I haven, på stränderna, i skogen, i staden. Ja överallt där man vistas släpper man sin skit? Överallt anser man att någon annan skall städa upp!

Ett lysande exempel på motsatsen är Japan, som efter förlusten lämnade omklädningsrummet renstädat! Och inte bara det, Även fansen på läktaren städade upp eftersig!

JApan

Läs mer på MailOnline.

PS dag som ovan. Även Al-Shabaab.

Al-shabab2

Al-shabab

Även om jag inte sympatiserar med Al-Shabaab, så har de ju förstått detta rätt, enligt MailOnline.