Tänkte inte på det…

PS 2018-11-12, också i Ny Tenik, se nedan

…heller.

På tal om larmrapporterna om att människan utrotar djurarter och skapar obalans i naturen.

.

En studie på en vindkraftspark i Indien visar att 75% av rovfåglarna i anläggningens närhet försvinner.

 

Detta i sin tur innebär att smådjur som kaniner och råttor liksom ödlor, ormar och grodor finner en fristad.

Utredningen konstaterar att vindkraftsparkernas inverkan på ekosystemet är grovt underskattat.

Vindkraft 1

 

Hur var det? ”Den enes bröd, den andres död”.

Och så gällde ju studien bara vindkraftsanläggningar i Indien?

En sammanfattning av studien i MailOnline.

 

PS 2018-11-12, också i Ny Tenik

 

 

Annonser

Tänkte inte på det

PS 2018-06-02, Elbilar minskar skatteintäkterna, se nedan

Hypen med el-bilar drar fram som en stormvind. Men är det lösningen? Var kommer elen ifrån? Kan jag köra på bara el från en Norrlandsälv. Och hur mycket naturresurser går åt till alla batterier?

.

Roger Fredriksson, energianalytiker, varnar i Ny Teknik den 22/2, för att euforin över elbilen fått proportioner som påminner om andra dyrköpta misstag.

”Elbilen går på kol och monopol”Johan Lindehag

Han framför några punkter.

”Ny elförbrukning möts med förbränning av tre kilowattimmar kol för att producera en kilowattimme elektricitet”.

” En annan del av helheten är att fråga sig hur hållbar produktionen av batterier och elmotorer är”.

” Kina har i det närmaste monopol på produktion av sällsynta jordartsmetaller”.

”Laddning av elbilar på bred front kräver i många fall en utbyggnad av elnätet… …Nätmonopolet får en ännu större och säkrare intäktsbas”.

”Ytterligare en förbisedd analys är hur nybilspremier och andra subventioner till privatpersoner och företag minskar utrymmet för stöd till kollektiva lösningar som minskar bilåkandet”.

 

Johan Lindehag, Ellevio och Mattias Goldmann, Fores, är inte sena med att svara ( Ny Teknik den 2/3).

”Elbilar drivs förnybart i Sverige – inte med kol”

De utvecklar sitt svar i sex punkter

1. Elbilar drivs förnybart i Sverige – inte med kol.

2. Metaller kan återvinnas.

3. Elnätet är redo.

4. Elbilen är en del av ett hållbart energisystem.

5. Elbilar öppnar för smartare mobilitet.

6. Elbilspremier finansieras med avgifter på smutsiga bilar.

 

Man får väl säga som Di Leva. 

.

Klart är att om det råder osäkerhet här i Sverige, så är den osäkerheten mångfalt större i Kina.

kol kina 2

I en artikel i  Scientific American  med rubriken;

In Coal-Powered China, Electric Car Surge Fuels Fear of Worsening Smog

EVs charged in China produce two to five times as much smog-forming particulate matter and chemicals as gas-engine cars, studies find

BEIJING (Reuters) – Automakers’ latest projections for rapid growth of China’s green car market have added to concerns of worsening smog as the uptake of electric vehicles powered by coal-fired grids races ahead of a switch to cleaner energy.

.

Målet är att ha fem miljoner elbilar på gatorna 2020.

I vissa provinser sker 90 % av all el-framställning med kol. Även sedan de gröna alternativen till kol finns framme, krävs det stor disciplin att enbart ladda bilen när denna är tillgänglig.

Artikeln illustreras av en bild från Shanghai

Captureol kiina

 

Artikeln andas ”det blir sämre innan det blir bättre”, och pekar också ut andra vägar att förbättra luften, som  att förbättra kolkraftverken.

.

Med anknytning till livskvalitet/luftkvalitet, är också denna artikel i  News 55 intressant:

WHO: Miljoner dör av dålig luft

WHO ser det som speciellt oroande att mer än 40 procent av världens människor inte har tillgång till rent bränsle för matlagning. Användningen av smutsigt bränsle för matlagning är en stor källa till luftförorening i hemmen, som uppskattas leda till 3,8 miljoner dödsfall varje år.

.

Vem skall jag tro på?

Det är inte många år sedan som biogas var lösningen på problemet.

Sedan fick man miljöpremie för användning av dieselbilar.

Och nu el-bilar (och cyklar).

Tidigare inlägg med anknytning.

Myten om biomassans förträfflighet.

Utvinning av mineraler för elektronik.

Det skall bli intressant att följa utvecklingen .

 

PS 2018-06-02, Elbilar minskar skatteintäkterna

Magdalena

”I Sverige är drygt 60 procent av bränslekostnaden olika former av skatter. Att fylla en 60 literstank med bensin á 15 kronor litern innebär att man samtidigt tankar in 540 kronor i statskassan. Motsvarande intäkt från ett fullt batteri på 100 kWh är 41 kronor.”

En intäktsförlust som måste kompenseras på något sätt. Troligen inte med besparingar.

Ny Teknik

DS

Vertikala snurror

  • WORLD ECONOMIC FORUM för fram vertikala vindsnurror som 10 gånger mer effektiva än de konventionella tre-bladiga.

  • En amerikansk studie hävdar att jordens energi kan hämtas på världshaven.

  • Göteborgsföretaget SEATWIRL  utvecklar den vertikala snurran, för användning på havet.

  • Och man kan påstå att vertikala snurror är en beprövad teknik. I norra Iran mals säden fortfarande i över 1000-åriga kvarnar med vertikal snurra.

.

WORLD ECONOMIC FORUM för fram dessa ”futuristiska” vertikala vindsnurror som lösningen på framtidens energiproblem.

.

.

Och i DI stod att läsa den 10 oktober 2017:

Framtida djupvattenvindkraftverk i världshaven skulle kunna ha kapacitet att producera långt mer förnybar energi än landbaserade vindkraftparker.

De skulle ha potential att förse hela världen med el, enligt en amerikansk studie.

.

Då måste ju SEATWIRL ha hittat rätt då de dels använder den vertikala snurran och placerar den i sjön. Som i testanläggningen utanför Lysekil.

.

seatwirl-600-406-ny-teknik

.

Varför tycker jag att dessa ”futuristiska” skapelser påminner om de över 1000 år gamla vinddrivna kvarnarna i nordöstra Iran. Som fortfarande är i funktion, om än med överhängande risk att förfalla.

Vertikal snurra

Klicka på bilden för att se dem i aktion.

Dessa kvarnar är också ett inspel i inlägget KVARNSTENSTILLVERKNING

 

 

 

 

Nytt rekord

.

solar-thermal_web_1024-1

Bild från CHRIS PASH, BUSINESS INSIDER

Vetenskapsmän vid ”the Australian National University”  har satt världsrekord i effektivitet för en parabolformad disk. De har uppger att 97% av solvärmen förvandlas till ånga. Detta slår nuvarande kommersiella system med sju procentenheter.

 

Det svenska företaget Ripasso Energy (varför tänkte jag på vin?) konkurrerar med sin anläggning i Kalahari. Denna kombinerar solkraften med en U-båtmotor (sterlingmotor från Kockums) som ger energi nattetid.

Svenska ubåtsmotorer revolutionerar solenergin

Gunnar Larsson, vd för Ripasso, på plats på bolagets testanläggning i Sydafrika.

Med hjälp av motorteknologi från ubåtar ska svenska Ripasso Energy lösa solenergins största utmaning – tillförlitligheten. Nu genomför bolaget en nyemission för att finansiera de första kommersiella projekten för sin unika uppfinning. 

 

 

Utvecklingen går vidare och baseras på tidigare rön med speglar och med smält salt/ alternativt stirlingmotorer.

Ps 2016-12-23 Ripasso Energy bygger på Sicilien

En grön båt

PS 2018-05-24 Mer om vätgas, se nedan

PS 2017-09-29 Både segel och solceller, se nedan

.

“Solar Impulse of the seas”, första båten med enbart förnybara framdrivningssätt, på väg att starta en historisk resa jorden runt (utan segel). Ett vattenburet svar på Solar Impulse, som flög jorden runt på enbart solkraft.

.

solkraft1600

An artist’s impression of the Energy Observer. Photograph: PR Company Handout

 

Solpaneler, batterier och tillverkning av vätgas/syrgas skall sörja för framdrivningen.

Båten i sig själv är den båt som vann Jules Verne trophy genom att segla nonstop runt jorden 1994. Förstorad och förbättrad.

Och visst åker jag hellre jorden runt med denna båt än med ett soldrivet flygplan.

.

Att tillverka vätgas är ju ”busenkelt”. Ett batteri, två gem och ett glas vatten och salt är allt som behövs.

.

.

Med några rakblad och en petflaska  kan man göra en egen vätgasblåslampa.

 

Att ro är väl också grönt, så varför inte lyssna på I en roddbåt till Kina:

 

Och när denna tog slut kom denna låt. Knappast politiskt korrekt. Den skulle nog förbjudas i dag.

.

Men jag tycker att den är rolig.

 

PS 2017-09-29 Både segel och solceller

DS

PS 2018-05-24 Mer om vätgas

Vätgas

Läs mer i Ny Teknik

Fyra myter

Hur man än vänder sig så har man ändå alltid rumpan bak!

Rumpan bak6a00d8341c50b653ef00e54f34d0c28834-800wi

Bild lånad från Bondmoran.

I dessa dagar med klimatavtal, förnyelse, hållbarhet och utsläpp, uppmärksammar Natursidan en ny rapport, som avslöjar fyra myter på området.

Lösryckta citat:

”Att avverka skog för att använda som biomassa anses vara ett bra alternativ till fossila energikällor. Men en nyskriven rapport som heter ”Biomyths, the Costly Carbon Scam of Bioenergy” från the Global Forest Coalition, säger annorlunda. I rapporten krossas fyra myter om biomassa som ett bra och miljövänligt alternativ till fossila bränslen. 

 

Myt 1: Att använda biomassa är kolneutralt

Att hugga ned träd och bränna dem som biomassa utlöser mer koldioxid i luften än kolförbränning…,

… Därför är det inte kolneutralt…

Myt 2: Att tillverka biomassa är ett effektivt sätt att använda mark

Bioenergi är ett extremt ineffektivt sätt att använda mark…

…solceller är upp till 55­70 gånger så effektiva på att ge energi jämfört med bioenergi…

Myt 3: Trädplantering är detsamma som skog

…Planteringar lagrar bara 20 procent av den kol som en intakt äldre naturskog lagrar.

…Det skadar klimatet, den biologiska mångfalden och människors levebröd.

Myt 4: Myten om hållbarhet

…Exempelvis så fungerar inte miljömärkningen av virke – FSC-certifieringen. Det FSC-certifierade virket kommer från träd uppdrivna i plantager utan biologisk mångfald och där kalhyggesavverkning har gett upphov till stora mängder växthusgaser.

…det är så många olika negativa faktorer som påverkar tillverkningen och användningen. Ett dilemma är att hållbarheten alltid minskar när produktionen ökar – och ökad produktion av trä till biomassa kräver ett intensivare skogsbruk som leder till större koldioxidutsläpp.”

 

Vad trött jag blir! Jag säger bara GOBIGAS!

Baseras politiken på tro, myter, ideologi och röstfiske?

 

 

Läs hela sammanfattningen på Natursidan.

 

 

 

En makalös manick

PS 2018-06-19, Höganäs ska tillverka grön vätgas med ny svensk teknik, se mer nedan

makalös manick

Vad sägs om att kunna köra en motorcykel 50 mil på en liter? 

Fantastiskt!

Och vad säger man då om det visar sig att det är en liter vatten?

Makalöst!

Att det är möjligt påstår i alla fall Ricardo Azevedo, Brazilien. Med hjälp av ett bilbatteri kan han skilja ut vätgasen ur vattnet och lämna bara vattenånga som restprodukt. Detta framgår av en artikel i MailOnline, som i övrigt är mycket sparsam med tekniska detaljer.

Ricardo Azevedo har även producerat en video så att man kan se själv att det fungerar.

(1:24)

.

Varför har då inte bilindustrin kommit lika långt?

vätgasbilc3812036-126d-496d-b82a-242e6b9f15be

En Hyundai ix35 Fuel Cell kostar 150 000 euro (cirka 1 350 000 kronor före EU-subventioner) beror enligt företaget på utvecklingskostnaderna.

Företagets plan är att 2016 ha tillverkningskapacitet för 10 000 bränslecellsbilar och att vanliga konsumenter ska kunna köpa bilarna med början 2018-2020.

År 2025 ska tekniken vara kostnadsneutral jämfört med andra drivkällor. Den största hämskon är bristen på tankställen. Det fanns ett EU-förslag som skulle ha inneburit krav på vätgasmackar var 30:e mil, men den 15 april röstade EU-parlamentet i stället för frivillig utbyggnad. (Från SvD).

Jag undrar varför jag kom att tänka på:

PS 2018-06-19

Höganäs

DS